Zojuist bereikte VIEV dat ons voormalig bestuurslid en trouw lid Ludwig Seerden op 13 mei 2013 is overleden en inmiddels begraven op het kerkhof van Wyler. Ludwig Seerden is/was een van de trouwste, meest gedreven en volhardende pleitbezorgers voor reactivering rail Nijmegen-Kleve. Door hem ben ik als voorzitter van de VIEV op vele zaken op de hoogte gesteld wat er gaande was in Kleve en Kranenburg. Hoe ik ontwikkelingen in de politiek moest begrijpen. Wie is wie in politiek Kleef (en wat heeft hij/zij in de melk te brokkelen)? Hij was mijn belangrijkste informant. Zo heeft hij mij enkele jaren terug in contact gebracht met de FDP zodat we ook van de liberalen (en publiciteit) hebben naast de steun van groenen en sociaaldemocraten.
Ludwig was voor de spoorlijn Nijmegen-Kleve een strijder van het eerste uur. Hij gaf niet op. Hij was er al bij om sluiting van de railverbinding te voorkomen. Zo werd de laatste D-trein naar München die immers via Nijmegen-Kleef liep, met Trauer Musik door hem begeleid. Hij was in de beginjaren van de vereniging bestuurslid.

Zijn overlijden is een groot verlies voor VIEV. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De familie en allen die hem nabij zijn, wensen we veel sterkte toe.

Marcel Walraven
Voorzitter VIEV

KLEEF – Er moeten op korte termijn concrete stappen worden gezet om de voormalige spoorverbinding Nijmegen-Groesbeek-Kleef daadwerkelijk nieuw leven in te blazen.

Dat heeft de gemeenteraad van Kleef deze week unaniem besloten. Kleef wil een euregionaal projectburau optuigen dat onder meer als taak krijgt om subsidies binnen te halen voor het herstellen van de in 1991 gesloten spoorlijn.

Zie http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/kleef-zet-druk-op-plan-spoorlijn-naar-nijmegen-1.3576607

In de vroege ochtend van 8 december heeft VIEV in samenwerking met het burgerinitiatief uit Kranenburg een geluidsmeting uitgevoerd op station Kleve. Hiermee heeft zij tevens de Duitse pers gehaald, welke daar het volgende artikel over schreef:

Wie laut ist ein Personenzug?

Eine Profimessung war es zwar nicht – aber das, was die kleine Gruppe am Schienverkehr Interessierter gestern Vormittag am Klever Bahnhof mitschnitt, soll lediglich ein Anhaltspunkt sein. „Wir möchten den Schieneverkehr zwischen Kleve und Nimwegen reaktivieren“, sagt Andreas Mayer, Bürgerinitiative zur Reaktivierung der Schienenstrecke. Mit dabei auch die Aktiven aus den benachbarten Niederlanden. Marcel Walraven vom Verein für innovativen euregionalen Verkehr erklärt, dass es die Bestrebung zur Reaktivierung des Schieneverkehrs auf niederländischer Seite bereits seit 1995 gebe. Zie verder: http://www.lokalkompass.de/kleve/politik/wie-laut-ist-ein-personenzug-d240665.html (tevens twee foto’s als sfeerimpressie). Al met al een geslaagde actie!

NIJMEGEN – Op de dag dat de nieuwe dienstregeling voor het eerst echt door massale reizigersstromen getest wordt, heeft VIEV  de nieuwe dienstregeling Nijmegen – Kleve – Düsseldorf  op station Nijmegen onthuld. Reizigers waren in eerste instantie verbaasd, maar konden na een toelichting de actie zeer waarderen. Betreffende spoorlijn staat inmiddels alweer enige tijd op de politieke kaart, waarbij gemeente Groesbeek onlangs ook haar standpunt inzake reactivatie heeft gewijzigd van “Nee, tenzij” in “Ja, mits”. VIEV blijft nastreven dat zo spoedig mogelijk deze lijn definitief weer op de Nederlandse spoorkaart staat!

Lees verder

De petitie “Trein Weert België” is inmiddels gelanceerd en te vinden en ondertekenbaar op http://petities.nl/petitie/treinweertbelgie
Als VIEV ondersteunen wij dit initiatief van harte. Vanaf december 2013 rijdt de trein van Antwerpen naar Neerpelt door naar Hamont, 700 meter van de Nederlandse grens. De petitie roept NS en NMBS op om deze trein door te laten rijden naar Weert. Wij hopen dat jullie naar betreffende site gaan en de petitie ondertekenen. De lijn van Hamont naar Weert is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en wordt al incidenteel bereden voor goederenvervoer, derhalve relatief snel te realiseren om ook personenvervoer over deze lijn te laten lopen.

 

In de politieke markt van 4 oktober is gediscussieerd over het voorstel van het college “om na grondige analyse van de actuele informatie het eerdere standpunt tegen elke vorm van reactivering van de voormalige spoorlijn Kleef-Nijmegen te continueren”.

Het college wist niet alle partijen achter dit standpunt te krijgen. GroenLinks, Sociaal Groesbeek, VVD, VOLG en de PvdA hadden een amendement voorbereid waarin voorgesteld werd te besluiten dat de gemeente voorstander is van een reactivering van de spoorlijn. Het vervoer zou daarbij uitsluitend tram of tramtrein mogen zijn. Daarnaast sprak het amendement uit dat de busverbinding over de Nijmeegsebaan behouden moet blijven. Dus “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”.

Lees verder

Ingezonden brief in de Gelderlander, editie Rijk van Nijmegen

VillaLux inNijmegen biedt op de vrijdagmiddag soms een interessante doorkijk in de gedachten van geïnterviewde bestuurders. Presentator Rob Jaspers gaf jl vrijdag burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek ruimschoots de gelegenheid zijn opvatting te etaleren over de toekomst van de  spoorlijn Nijmegen – Kleef.  De lijn die het hart van het Groesbeekse dorp doorsnijdt en waarover anderen in de regio graag een tram of trein zien gaan rijden. Het is genoegzaam bekend dat Groesbeekse bestuurders tot dusver de spoorlijn liever kwijt zijn dan rijk.

Lees verder

Arnhem, 9 oktober 2012

PROVINCIE WIL MEEWERKEN AAN TREIN ARNHEM-EMMERICH

Gedeputeerde Staten willen 5,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de grensoverschrijdende treindienst Arnhem-Emmerich. De spoorverbinding tussen Arnhem en Emmerich moet wonen, werken, studeren en recreëeren aan beide zijden van de grens gemakkelijker maken. De bijdrage is onder voorbehoud van instemming van de Minister van I&M en Provinciale Staten. Minister Schultz neemt voor de Statenvergadering van 7 november a.s. een besluit over de rijksbijdrage van 6,8 miljoen euro voor de exploitatie van de internationale treindienst.

Zie bijgaand Persbericht provincie Gelderland . Als VIEV juichen wij dit initiatief van harte toe!

GROESBEEK – Groesbeek is niet langer tegen reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef die dwars door het eigen dorpscentrum loopt. Een meerderheid van de gemeenteraad veranderde het standpunt van ‘nee, tenzij’ in ‘ja, mits’. Over de rails mag dan wel alleen een tram of tramtrein rijden, die bestemd is voor personenvervoer.

Bekijk het artikel op de site van de Gelderlander

recente poll van de gelderlander:
Wat vindt u van een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef?
Burgemeester en wethouders van Groesbeek hebben onlangs opnieuw uitgesproken dat ze een spoorlijn dwars door het dorp absoluut niet zien zitten. Maar als de gemeente door hogere machten gedwongen wordt om toch mee te werken, dan eist het college dat de rails in het dorpshart van Groesbeek in een overdekte tunnelbak verdwijnen

Uitkomst:

Ik ben voor de spoorlijn, maar een tunnel is niet nodig.
60 %
Ik ben alleen voor de spoorlijn als er een tunnel komt.
13 %
Er moet helemaal geen trein meer gaan rijden door Groesbeek.
26 %
Geen mening.
1 %
Totaal aantal stemmen: 690