Op donderdag 14 november 2013 organiseert de Euregio Rijn-Waal een conferentie over grensoverschrijdend openbaar vervoer. Ook de railverbinding Nijmegen-Kleve staat op de agenda. VIEV-voorzitter Marcel Walraven zal tijdens het podiumdebuut pleiten voor herstel. VIEV zal daar haar  pragmatisch herstelplan lanceren.

In het Bestuurlijk Overleg van 30 augustus 2013 is besloten tot het opstellen van een beslisdocument met betrekking tot het dossier Nijmegen – Kleve. In dit document wordt toegewerkt naar een aantal conclusies over de spoorlijn. De conclusies uit het BO worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien gewenst, voor de afzonderlijke gemeenten het beslisdocument voor te leggen aan de eigen gemeenteraden. Dit beslisdocument kent als bijlage het opgestelde position paper, dat door de direct betrokken bestuurders van de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg en Kleve en de Stadsregio Arnhem Nijmegen is besproken.

Download hier het document: Beslisdocument Stadsregio – oktober 2013 (PDF)

Structuurvisie Nijmegen geeft ruimte aan de trein naar Kleve

Tijdens de Nijmeegse gemeenteraadvergadering op 2 oktober 2013 is een amendement van D66, GroenLinks, CDA en VSP unaniem aangenomen waarbij de reactivering van de railverbinding Nijmegen Kleve opgenomen wordt in de Structuurvisie. Dit is niet alleen goed nieuws, maar ook een signaal aan het College van B&W om nu actief te werken aan reactivering.

Lees verder

Na een principiële beslissing in het najaar 2011 geeft de Vlaamse regering nu haar definitieve goedkeuring voor de aanleg van de eerste sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht. De start van de werken voor de tramlijn is gepland in het voorjaar van 2015. Vanaf eind 2017 sporen reizigers op 38 minuten tussen beide provinciehoofdsteden. De tram heeft onderweg 13 haltes, 10 in Vlaanderen en 3 in het Nederlandse Maastricht. In Vlaanderen stopt de tram in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken. Met de goedkeuring van sneltramlijn 1 zorgt de Vlaamse Regering voor een betere ontsluiting van de provincie Limburg, één van de aandachtspunten uit het SALK2-rapport.

Lees verder

Ruim 4000 reizigers steunen de petitie voor de treinverbinding tussen Weert en Hamont.  Op vrijdag 19 juli j.l. is op station Weert  de petitie voor de trein Weert-België aangeboden aan de Belgische en Nederlandse Spoorwegen.Deze petitie is overhandigd aan mevrouw van Balen, regiodirecteur Antwerpen van de NMBS en de heer Alting von Geusau, regiodirecteur Zuid van de NS. Bij het aanbieden waren ook wethouder Frans van Eersel (Weert), wethouder Frans Strik (Cranendonck) en burgemeester Theo Schuurmans (Hamont-Achel) aanwezig. Anton Kirkels gaf namens het Limburgse Parlement acte de présence.

Lees verder

Kansen voor spoorlijn Nijmegen Kleve blijven liggen door verdeelde regio

Vanaf de zomer van 2017 rijden rechtstreekse stoptreinen tussen Arnhem, Emmerich en Düsseldorf. Dat hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en de Duitse deelstaatminister Groschek (SPD) van Noordrijn-Westfalen vandaag bekendgemaakt in Emmerich. ‘De nieuwe stoptrein maakt de treinreis tussen Arnhem en Emmerich een stuk sneller. Van ruim 2 uur nu, naar een halfuur straks’, aldus Mansveld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van VIEV in vervulling.

Lees verder

Op donderdag 6 juni 2013 komen EU-parlementariers naar Emmerich om zich te laten informeren over het euregionaaal treinverkeer. Ook EU-parlematier Peter van Dalen (Christenunie) is hierbij aanwezig. Naast de Betuwelijn staat ook het belang van reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve op de agenda. Onderstaand het Duitse persbericht:

Pressemitteilung FDP Emmerich am Rhein

EU Besuch für die Betuwe Linie

Am Donnerstag, den 6. Juni besucht der EU-Abgeordnete Peter van Dalen mit einer Delegation aus Brüssel Emmerich.

Lees verder

Zojuist bereikte VIEV dat ons voormalig bestuurslid en trouw lid Ludwig Seerden op 13 mei 2013 is overleden en inmiddels begraven op het kerkhof van Wyler. Ludwig Seerden is/was een van de trouwste, meest gedreven en volhardende pleitbezorgers voor reactivering rail Nijmegen-Kleve. Door hem ben ik als voorzitter van de VIEV op vele zaken op de hoogte gesteld wat er gaande was in Kleve en Kranenburg. Hoe ik ontwikkelingen in de politiek moest begrijpen. Wie is wie in politiek Kleef (en wat heeft hij/zij in de melk te brokkelen)? Hij was mijn belangrijkste informant. Zo heeft hij mij enkele jaren terug in contact gebracht met de FDP zodat we ook van de liberalen (en publiciteit) hebben naast de steun van groenen en sociaaldemocraten.
Ludwig was voor de spoorlijn Nijmegen-Kleve een strijder van het eerste uur. Hij gaf niet op. Hij was er al bij om sluiting van de railverbinding te voorkomen. Zo werd de laatste D-trein naar München die immers via Nijmegen-Kleef liep, met Trauer Musik door hem begeleid. Hij was in de beginjaren van de vereniging bestuurslid.

Zijn overlijden is een groot verlies voor VIEV. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De familie en allen die hem nabij zijn, wensen we veel sterkte toe.

Marcel Walraven
Voorzitter VIEV

KLEEF – Er moeten op korte termijn concrete stappen worden gezet om de voormalige spoorverbinding Nijmegen-Groesbeek-Kleef daadwerkelijk nieuw leven in te blazen.

Dat heeft de gemeenteraad van Kleef deze week unaniem besloten. Kleef wil een euregionaal projectburau optuigen dat onder meer als taak krijgt om subsidies binnen te halen voor het herstellen van de in 1991 gesloten spoorlijn.

Zie http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/kleef-zet-druk-op-plan-spoorlijn-naar-nijmegen-1.3576607