ANBI

VIEV: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN (ANBI)

De Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (“VIEV”) is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan de  vereniging in de regel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte. Onderstaand enkele gegevens van de vereniging om u als (potentiële) gever inzicht te geven in de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer.

Naam van de instelling

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer

RSIN/fiscaal nummer

804853769

Contactgegevens

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer
Sleedoornstraat 59
6101 MS Echt
Contactformulier

IMG_3244

Doelstelling (artikel 2 uit de statuten)

De vereniging heeft ten doel:

  • Het verwezenlijken van een reguliere en/of toeristische treindienst op het traject Nijmegen – Kleef en Roermond – Dalheim, voorts heeft de vereniging ten doel het bevorderen dat euregionale railinfrastructuur, al dan niet in gebruik, kan worden behouden en op een nieuwe manier wordt gebruikt, tevens heeft de vereniging ten doel het instandhouden van de infrastructuur, de gebouwen, de flora en fauna langs en bij de spoortrajecten Nijmegen – Kleef en Roermond – Dalheim, alsmede het verrichten van alle handelingen en het ondernemen van alle activiteiten die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het verzorgen van publiciteit en het verstrekken van inlichtingen;
b. het samenwerken met de overheden, de vervoersmaatschappijen en ander daarvoor in aanmerking komende lichamen;
c. het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over exploitatievormen en mogelijkheden van de daarvoor in aanmerking komende trajecten;
d. het bevorderen van de integratie van trein en tram en het stimuleren van ketenmobiliteit;
e. zoveel mogelijk mensen betrekken bij de problemen van het grensoverschrijdend openbaar vervoer en het zoeken naar volwaardige oplossingen hiervoor;
f. het behartigen van de belangen van de reizigers die gebruik maken van grensoverschrijdend openbaar vervoer;
g. alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van het doel der vereniging kunnen strekken.

Beleidsplan

Zie ons Beleidsplan 2019 – 2023

Bestuurssamenstelling

M. Niesten – voorzitter
R.W.H. Oudenhoven – penningmeester
A.H. Goeman – secretaris a.i.

Beloningsbeleid

De VIEV heeft geen betaalde medewerkers, ook de bestuursleden ontvangen geen beloning of andere onkosten-
vergoedingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie onze nieuws pagina.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording van 2013/2014: financieel-jaaroverzicht-2013-2014-viev (PDF)
Financiële verantwoording van 2014/2015: financieel-jaaroverzicht-2014-2015-viev (PDF)
Financiële verantwoording van 2015/2016: financieel-jaaroverzicht-2015-2016-viev (PDF)
Financiële verantwoording van 2016/2017: Jaarverslag VIEV 2016-2017 (PDF) 
Financiële verantwoording van 2017/2018: Jaarverslag VIEV 2017 2018
Financiële verantwoording van 2018/2019: Jaarverslag VIEV 2018 2019
Financiële verantwoording van 2019/2020: Jaarverslag VIEV 2019 2020
Financiële verantwoording van 2020/2021: Jaarverslag VIEV 2020 2021
Financiële verantwoording van 2021/2022: Jaarverslag VIEV 2021 2022
anbi_logo1