Railverbinding

Ingezonden brief in de Gelderlander, editie Rijk van Nijmegen

VillaLux inNijmegen biedt op de vrijdagmiddag soms een interessante doorkijk in de gedachten van geïnterviewde bestuurders. Presentator Rob Jaspers gaf jl vrijdag burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek ruimschoots de gelegenheid zijn opvatting te etaleren over de toekomst van de  spoorlijn Nijmegen – Kleef.  De lijn die het hart van het Groesbeekse dorp doorsnijdt en waarover anderen in de regio graag een tram of trein zien gaan rijden. Het is genoegzaam bekend dat Groesbeekse bestuurders tot dusver de spoorlijn liever kwijt zijn dan rijk.

De spoorrails die er liggen verdwijnen echter  in geen 50 jaar. Die liggen buiten de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Join them if you can’t beat them. Met de onlangs nieuw aangetreden burgemeester én gegeven voorzichtige positieve geluiden uit de Groesbeekse gemeenteraad zou wel eens een opening kunnen ontstaan.  Gevraagd naar zijn
opvatting over de wenselijkheid van een geactiveerde railverbinding  had de goed geluimde burgemeester warempel een heel duidelijk antwoord. ‘Waarom zou je dat willen: welk probleem lost het op?’ Geen enkel dus, zo was de evidente suggestie van deze bestuurder.

Hoe weinig bestuurskracht spreekt uit een dergelijke houding! Laten bestuurders zich niet meer leiden door visie, door toekomstperspectief of doelen die op termijn gerealiseerd kunnen worden? Alleen reactief reageren op problemen die ontstaan en niet trachten problemen voor te zijn? Waar is de houding om kansen te willen grijpen? Helemaal wenselijk toch
in een gemeenschap die zich ook blijkens de uitlatingen van de heer Keereweer fysiek en mentaal in een zeker isolement heeft ontwikkeld. Noem me een gemeentebestuur in Nederland dat de kansen op een spoor- of tramstation en goede bereikbaarheid níet zou willen grijpen, met de infrastructuur al binnen handbereik.  Een A-locatie in en voor een sprankelend centrum.

En dan te beseffen dat de centrumontwikkeling in Groesbeek een hardnekkig probleem is waarbij de spoorlijn voor Groesbekers een doorn in het oog is.  Maak er gebruik van, sterker nog: benut de kansen en stel je in regionaal verband op als een visionair voorvechter . De Groesbeekse samenleving verdient beter dan een bestuurlijke obstructie van ‘nee, tenzij een tunnel’. Maak actief werk van een gedurfde centumontwikkeling inclusief railverbinding. Uiteraard met stop in Groesbeek én behoud van buslijn 5 naar Nijmegen.

Herman Katteler
Malden

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>