Over VIEV

De Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-)Vervoer, afgekort VIEV, is opgericht vanwege onze bezorgdheid over het verdwijnen van het regionale grensoverschrijdende railvervoer. Dit gebeurt in een tijd dat de Europese grenzen steeds meer opengaan en er een groeiende behoefte is aan kwalitatief goed openbaar vervoer omdat (binnen)steden en dorpen onbereikbaar worden door files en overvolle parkeerplaatsen.

Tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België waren tot voor kort nog maar vier regionale treinen op de baan, namelijk één bij Venlo, twee in Zuid-Limburg en één bij Roosendaal. De dienstregelingen op de andere grensoverschrijdende verbindingen zoals Nijmegen-Kleve, Roermond-Mönchengladbach, Maastricht-Hasselt en Weert-Neerpelt zijn gestaakt. De dienstregeling, de treinen en het onderhoud van deze tracés waren niet aan de eisen van deze tijd aangepast. Exploitatie kon hierdoor niet rendabel zijn en moest daarom worden beëindigd. Voor een bezoekje aan de andere kant van de grens is iedereen meer en meer op de auto aangewezen.
Reactivering van een railverbinding zoals van Nijmegen naar Düsseldorf via Groesbeek en Kleve is financieel heel goed haalbaar. Tussen Nijmegen en Groesbeek worden 2.650 treinreizigers voorspeld en tussen Groesbeek en Kranenburg (D) 1.650 reizigers. Dit blijkt uit een studie die in opdracht van Nederlandse en Duitse overheden al is uitgevoerd in 1997. Ondertussen zijn in de grensstreek ruimtelijke en economische ontwikkelingen gaande waardoor de mobiliteitsbehoefte alleen maar is toegenomen. Al meer dan 1.700 Nederlanders wonen in de Duitse gemeente Kranenburg met slechts 9.000 bewoners. De Kreisstad Kleve trekt met haar winkelcentrum steeds meer dagjesmensen aan uit grote delen van Nederland. Dezelfde aantrekkingskracht heeft Nijmegen voor het Duitse achterland. Aan de Radboud Universiteit en HAN studeren steeds meer Duitsers. En dan is er nog de Airport Weeze dat Nijmegen aansluit op de rest van de wereld. Kortom grensoverschrijdende railinfrastructuur is belangrijk om de grensregio’s naar elkaar toe te laten groeien. VIEV ziet daarom nieuwe mogelijkheden voor de bestaande regionale spoorlijnen met light rail ofwel “TramTreinen”.
Light rail is ideaal voor het vervoer op de middellange afstand. Het sterke punt van light rail is dat hier zowel trein en als tram kan rijden. Dit betekent dat reizigers zonder overstappen de stad filevrij kunnen binnenrijden. Als alternatief voor de gemeentelijke Nijmeegse kabelbaanplannen heeft VIEV in 1997 een plan gelanceerd waar de treinen uit de regio (Kleve, Boxmeer) als stadstrams verder kunnen rijden door het Nijmeegse stadscentrum naar het Waalspronggebied en het universiteitsterrein. Zo ontstaat een gewestelijke vervoersnet dat plaatsen waar mensen wonen, werken, studeren, winkelen en recreëren met elkaar verbind. Spoorlijnen vormen hierbij de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio. In Straatsburg (F), Karlsruhe (D), Saarbrücken (D) en Zwickau (D) rijden deze tramtreinen al met succes. Met de lightrail naar de voordeur van de HEMA is echt mogelijk!
Onze inspanningen hebben na jarenlang intensief lobbyen succes. Vanaf 2017 rijden er stoptreinen tussen Arnhem, Emmerich en Duisburg. Er is inmiddels een succesvolle busdienst tussen Kleve en Nijmegen waarvan het aantal reizigers in een jaar tijd is verdubbeld! Op 2 februari 2005 nam de Nijmeegse gemeenteraad een motie aan voor herstel van de railverbinding naar Kleve. Sinds oktober 2005 heeft de Stadsregio Arnhem-Nijmegen (voorheen KAN) deze railverbinding nu als tweede verkeersprioriteit opgenomen in haar Regionaal Plan 2005-2020; een nieuwe verkenning wordt aangekondigd.

VIEV wil euregionale railinfrastructuur, al dan niet in gebruik, behouden en op een nieuwe manier gebruiken. Deze grensoverschrijdende spoorlijnen met hun stations kunnen met behulp van light rail een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de regionale mobiliteitsproblemen. In inspraakreacties bij gemeenten, provincies en het rijk komt VIEV hier voor op. VIEV wil een burgerforum zijn voor light rail. Wij zijn ervan overtuigd, dat onze inspanningen ons over een aantal jaren in dank zullen worden afgenomen.

VIEV wil dat:

 • Bereikbaarheidsproblemen worden opgelost door innovatieve, duurzame en mensvriendelijke technieken
 • De reiziger en het recht op mobiliteit voor iedereen centraal staat;
 • Vervoersvormen beter op elkaar zijn afgestemd (ketenmobiliteit);
 • Het spoor de ruggengraat is voor het openbaar vervoer in de Euregio;
 • Echte, onafhankelijke vervoersautoriteiten worden ingesteld;
 • Geleerd wordt van succesvolle OV-projecten in landen als Frankrijk en Duitsland;
 • De railverbinding Nijmegen-Kleve als voorbeeldproject van een TramTrein wordt ontwikkeld.

Lidmaatschapsvormen

De VIEV is een vereniging voor en door leden. Wilt u de vereniging steunen, deelnemen aan verenigingsactiviteiten of wilt u gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten van de vereniging en de voortgang binnen de projecten? Wordt dan nu lid van de VIEV. Omdat de vereniging een hoge deelname belangrijk vindt is er een gratis lidmaatschap. Omdat niet iedereen het prettig vindt alles digitaal te ontvangen is er ook een betaald lidmaatschap.

Voor alle leden geldt: u bent als eerste op de hoogte van ontwikkelingen, u krijgt uitnodigingen voor alle verenigingsactiviteiten, u steunt actief de ontwikkeling van het Euregionale vervoer en u hebt de mogelijkheid hiervoor ook een actieve bijdrage te leveren indien u dit wenst.

Online lidmaatschap:

 • Gratis lidmaatschap
 • 4 keer per jaar VIEV-Nieuwsbrief per e-mail
 • Uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten per e-mail
 • Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering per e-mail
Word nu gratis lid!
Offline lidmaatschap:

 • lidmaatschap: Euro 10,00 per jaar
 • 4 keer per jaar VIEV-Nieuwsbrief per post
 • Uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten per post
 • Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering per post
Word nu lid!

Wanneer u vragen heeft over het lidmaatschap dan kunt u deze bij onze secretaris stellen via onderstaande adresgegevens of gebruikt u het contactformulier.
De VIEV is afhankelijk van giften en sponsoring. Wilt u een donatie doen, adverteren in de nieuwsbrief of onze vereniging sponsoren, neemt u dan contact met ons op!

anbi_logo1
VIEV is ANBI erkend