Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Dit debat gaat in op de kosten en baten van
mobiliteit en alle vormen van vervoer: auto, OV, fiets en innovatieve duurzame producten. De doortrekking van de A15, de komst van een nieuwe tramlijn in Nijmegen
en de aanleg van het RijnWaalpad, de nieuwe stadsbrug.

Lees verder

Op 14 juni jongstleden hebben diverse leden van zowel VIEV als het Burgerinitiatief het debat bijgewoond inzake de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-plannen in Nijmegen. De spoorlijn Nijmegen-Kleve is diverse malen ter sprake gekomen. Onderstaand een letterlijke weergave van het betreffende debat:

verslag_LUX-debat (pdf)

Stond gisteravond nog in het teken van herdenken, vandaag (Hemelvaartsdag) staat in het teken van vernieuwing. Naar aanleiding van het Sintropherrapport worden er in verschillende gemeenten (zowel in Duitsland als Nederland) vele discussies gevoerd en één welke regelmatig terugkomt is wat te doen met de kruising in Kleve. Moet de zogenoemde “Rampenbrucke” teruggebouwd worden, of zijn er betere, eigentijdse oplossingen?

Lees verder

Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat de laatste trein vanuit Nijmegen naar Kleve reed. Reden voor VIEV om bij het spoorwegmonument stil te staan en kort te gedenken. Voorzitter Walraven hield een indrukwekkend betoog, waarna penningmeester Van Hettema en secretaris Niesten beiden een bloemstuk bij het monument legden. Onderstaand foto´s van deze avondwake, `lest we forget`.

Lees verder

Op donderdagmiddag 2 juni a.s. zal om 12h00 op de Wiessenstrasse in Kleve de eerste  spoorwegovergang symbolisch in gebruik  worden genomen van de railverbinding Nijmegen-Kleve. Het is dan twintig jaar geleden dat de laatste trein reed tussen Nijmegen en Kleve. Hoog tijd dat er nu weer een lichte, comfortabele (tram)treinen gaan rijden. Nog nooit is de kans op revitalisering zo hoog als nu. Het uitgevoerde Sintropher-onderzoek heeft de haalbaarheid opnieuw aangetoond. Verbetering van het grensoverschrijdend railvervoer is speerpunt van de VVD-CDA kabinet Rutte. Er ligt 45 miljoen euro hiervoor op de plank, aldus Mr. J.P. Schaaij, directeur spoorvervoer van het Ministerie van Verkeer en Milieu. Hij deed deze uitspraak op 25 mei jl op de Dag van de Rail in Rotterdam.

Lees verder