Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Dit debat gaat in op de kosten en baten van
mobiliteit en alle vormen van vervoer: auto, OV, fiets en innovatieve duurzame producten. De doortrekking van de A15, de komst van een nieuwe tramlijn in Nijmegen
en de aanleg van het RijnWaalpad, de nieuwe stadsbrug.

Lees verder

Op 14 juni jongstleden hebben diverse leden van zowel VIEV als het Burgerinitiatief het debat bijgewoond inzake de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-plannen in Nijmegen. De spoorlijn Nijmegen-Kleve is diverse malen ter sprake gekomen. Onderstaand een letterlijke weergave van het betreffende debat:

verslag_LUX-debat (pdf)

Stond gisteravond nog in het teken van herdenken, vandaag (Hemelvaartsdag) staat in het teken van vernieuwing. Naar aanleiding van het Sintropherrapport worden er in verschillende gemeenten (zowel in Duitsland als Nederland) vele discussies gevoerd en één welke regelmatig terugkomt is wat te doen met de kruising in Kleve. Moet de zogenoemde “Rampenbrucke” teruggebouwd worden, of zijn er betere, eigentijdse oplossingen?

Lees verder