Leserbrief VIEV an Neue Rhein Zeitung Juli 2006

Leserbrief VIEV an Neue Rhein Zeitung Juli 2006

Ingezonden brieven VIEV

n.a.v. negatieve opstelling CDA Groesbeek
Aan de Nederlandse pers juli 2006:
Railverbinding Nijmegen-Kleve: Gelderse Toscane verdient zo veel beter

In Groesbeek is opnieuw grote onrust ontstaan door uitspraken van CDA-fractievoorzitter Jan Poelen. Er dreigt zelfs een bestuurscrisis in het huidige college van PvdA-GVP-VOLG. In het Groesbeeks Weekblad (4 juli 2006) luidt Jan Poelen de noodklok over de railverbinding Nijmegen-Kleve. Hij wil een motie gaan indienen waar Groesbeek zich uitspreekt tegen reactivering. In de Neue Rhein Zeitung (NRZ) van zaterdag 8 juli maakt hij het nog bonter. Er moet zelfs een nieuw bestemmingsplan komen waarbinnen geen plaats is voor de spoorlijn. De spoorlijn moet worden ‘wegbestemd’ zodat er nooit meer treinen kunnen rijden. Verder wil Poelen de rails binnenkort weghalen. Daarnaast zaait hij onrust door dreigementen dat er opnieuw goederentreinen en snelle intercity’s gaan rijden.


Voor VIEV (de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-)Vervoer) is duidelijk dat het doek definitief is gevallen voor het Centrumplan, een ambitieus bouwprogramma om Groesbeek stedelijke allure te geven. Het gemeentebestuur staat met de rug tegen de muur omdat ze nooit rekening heeft gehouden met de beschermde status van de spoorlijn. Het bestemmingsplan wijzigen is niet mogelijk omdat dat in strijd is met het Structuurplan van de provincie Gelderland. In het nieuwe Regionaal Plan van het KAN(Sterke steden, sterke regio) is de railverbinding als tweede belangrijke verkeersproject aangekondigd voor de komende jaren. Bouwen in de omgeving van de spoorlijn wordt zelfs verboden. Daarnaast is de spoorlijn ook beschermd door de Wet Geluidshinder. De gemeente moet met haar plannen rekening houden met het zogenaamde ‘akoestisch spoorboekje’ waarbij een geluidszone geldt van 100 meter aan beide zijden van de spoorlijn. Rails weghalen mag de gemeente Groesbeek sowieso niet; de spoorlijn is rijkseigendom en is in beheer gegeven aan ProRail. Nog steeds is de Spoorwegwet uit 1875 (!) van kracht.
Ook VIEV is verwonderd over de uitspraken van de Nijmeegse wethouder Depla. Volgens Jan Poelen zou wethouder Depla de spoorlijn weer tweesporig willen maken voor een snelle treinverbinding van Amsterdam naar Düsseldorf en vliegveld Weeze (Airport Niederrhein). Deze uitspraak moet een vergissing zijn. De provincie Gelderland en het KAN zetten zich wel in voor de ‘Deltalijn’, een snelle ICE-dienst van Amsterdam naar Düsseldorf via Arnhem (en dus niet via Nijmegen). Al vaker heeft VIEV onrust weggenomen over mogelijke goederentreinen. Daarvoor is immers voor vele miljarden euro’s de Betuwelijn aangelegd. Al het goederenverkeer gaat via Emmerich. Bovendien zijn tussen Kleve en Krefeld alle uitwijksporen weggehaald waardoor er geen ruimte meer is voor goederentreinen. VIEV is een groot voorstander van doortrekking van de huidige light rail-trein uit Düsseldorf, die nu eindigt in Kleve, naar Nijmegen.
Voor VIEV is het duidelijk waar Poelen op uit is. Hij wil zelf weer wethouder worden door een crisis uit te lokken in het huidige college van B en W. In het collegeakkoord is namelijk afgesproken, dat Groesbeek wil inzetten op toeristisch gebruik van de spoorlijn met railfietsen, omdat reactivering op korte termijn (nog) niet mogelijk is. Door een motie tegen de spoorlijn in te dienen, zal wethouder Giesbers (VOLG) kleur moeten bekennen. VOLG is namelijk wel voorstander van light rail naar Nijmegen en Kleve.
Als uitsmijter verklaart Jan Poelen in de media dat de railverbinding naar Nijmegen en Kleve van geen enkel belang is voor Groesbeek. Deze uitspraak moet gecorrigeerd worden. De railverbinding is van groot belang voor de gehele Euregio. Niet voor niets wil ook de Euregio Rijn-Waal de railverbinding opnemen in haar mobiliteitsplan. Het aantal reizigers op de busdienst tussen Nijmegen en Kleve is in één jaar tijd verdubbeld van 50.000 reizigers naar 100.000 reizigers per jaar. Het beste bewijs dat de behoefte aan grensoverschrijdend regionaal openbaar vervoer groeiend is. En dan komt de trein in beeld. Is het niet schrijnend, dat een provincie als Gelderland over geen enkele regionale treinverbinding met het zestien miljoen zielen tellende Noordrijn Westfalen beschikt?
Ook Nijmegen wil reactivering. Daarmee krijgt Nijmegen een rechtstreekse verbinding met het Duitse achterland waaronder vliegveld Weeze. Duitsers in de grensregio kunnen dan – zonder fileleed en parkeergaragestress – de Nijmeegse binnenstad bereiken. En Groesbeek heeft alleen maar voordeel met een station. Binnen tien minuten kan de Groesbeker in het centrum van Nijmegen zijn Dat is sneller dan de 30 minuten die de overvolle Novio-bus er over doet.
Voor de ontwikkeling van het toerisme in Groesbeek is een station van levensbelang. Over enkele jaren zal Groesbeek het grootste wijnbouwgebied worden van Nederland. Een toeristische topattractie. De omgeving tussen Kranenburg en Groesbeek is uniek en behoort tot de mooiste streken van Gelderland. Deze streek, het Gelderse Toscane, verdient zoveel beter.
Marcel Walraven
Voorzitter VIEV

Aan de Neue Rhein
Zeitung Juli 2006:
Kein Aus für die Bahnlinie Nijmegen-Kleve

Es gibt kein definitiven aus für die Bahnlinie Nijmegen-Kleve (NRZ berichtete am 8. Juli 2006). CDA Fraktionsvorsitzender Jan Poelen sollte besser wissen als Politiker und ehemalige Beigeordneten. Die Gemeinde Groesbeek ist dafür überhaupt nicht zuständig. Der Flachennutzungsplan ändern ist gesetzlich nicht möglich weil die Bahnstrecke Raumordnungtechnisch/planologisch im „Struktuurplan“ der Provinz Gelderland gesichert ist. Das neue Regionaal Plan der KAN stuft die Bahnlinie sogar als zweites Verkehrsproject ein. Alle Baumassnahmen entlang die Bahnlinie werden dafür untersagt. Auch die Gleise darf die Gemeinde Groesbeek nicht herausnehmen! Die Bahnlinie ist Reichseigentum und wird verwaltet durch ProRail gemäß die „Spoorwegwet (1878)“. Nicht die Bahnlinie ist aus, aber das „Zentrumplan“ ist definitiv gescheitert; ein Bauvorhaben um Groesbeek zu transformieren als „Manhattan des Reichswaldes“. Diese Bauvorhaben ist nicht alleine in Widerspruch mit das Flachennutzungsplan, Geldernsche Raumentwicklungsplan und Spoorwegwet aber auch mit den Lärmschutzzone von 100 Meter beiderseits der Bahnlinie gemäß Wet Geluidshinder (Lärmschutzgesetz 2003).
Es wäre besser als CDA-Fraktionsvorsitzender Poelen sich kümmert für städtebauliche Einpassung der Bahnlinie in das Zentrumplan statt sich als „Freistaat“ gegen die Interessen der Euregio zu widersetzen. CDA-Fraktionsvorsitzender Poelen sollte sich kümmern auf welche Weise das schönen und guten Dorf Groesbeek touristisch und landschaftlich attraktiv und erreichbar bleibt. Das letzte wird durch eine lightrail Bahnverbindung gewährleistet! Das Gebiet zwischen Kranenburg und Groesbeek ist einzigartig. Dieses Gebiet, die Geldernsche Toscane (Gelderse Toscane), verdient so viel besser.

Drs. Ing. Marcel Walraven
Vorzitender Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-)Vervoer (VIEV)

Lees verder:
Nijmegen-Kleef

About A. Goeman

Bestuurslid VIEV | Communicatie | Word gratis lid van VIEV | Contact gegevens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>