Vergadering gemeenteraad Groesbeek d.d. 30-08-2012

Bij deze roepen wij alle leden op om donderdag 30 augustus aanstaande de gemeenteraadvergadering van Groesbeek bij te wonen. Deze vindt plaats om 20:50 uur, locatie Raadszaal en commissiekamer te Groesbeek. Het gaat ons om punt 22: Condities mogelijke reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve:

  1. Op basis van de opgenomen analyse het eerdere standpunt van uw raad tegen elke vorm van reactivering van de voormalige spoorlijn Nijmegen – Kleve te continueren;
  2. Uw college opdracht te geven om met dit standpunt deel te (blijven) nemen aan de vervolgstudie en bestuurlijke en ambtelijke overleggen op regionaal en Sintropher-niveau;
  3. Vanuit het Groesbeekse belang de volgende randvoorwaarden in te brengen in de vervolgstudie(s), opdat de ruimtelijke en financiële consequenties van een eventuele reactivering inhoudelijk kunnen worden meegewogen in de uiteindelijke kosten / batenanalyse:
    1. In de kern Groesbeek wordt minimaal één station / halte gerealiseerd;
    2. Goederenvervoer op de spoorlijn wordt uitgesloten;
    3. Buslijn 5 (De Horst / Breedeweg – Groesbeek – Nijmegen) blijft behouden in een frequentie van minimaal 2x per uur;
    4. Een verdiepte en overdekte passage van het centrum van Groesbeek wordt gerealiseerd indien de spoorlijn in de modaliteit trein wordt gereactiveerd;
    5. Na de vervolgstudie wordt door de partijen gezamenlijk een financieringsparagraaf opgesteld met realistisch tijdsplan, waarbij:
     1. De exploitatietekorten niet ten laste worden gebracht van de gemeente Groesbeek;
     2. De gemeente Groesbeek niet bijdraagt in de investeringskosten.

    

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

2 reacties op “Vergadering gemeenteraad Groesbeek d.d. 30-08-2012

  • Scherp opgemerkt! Dit is echter de officiële pagina van gemeente Groesbeek, waar het agendapunt eerst wel op stond (de agenda liep langer door). Ik kan het stuk zo niet meer achterhalen, zal daar donderdag nog op “hameren” dat er zo geen correcte weergave aan de burgers wordt gegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>