Tijd is rijp voor grensoverschrijdend railvervoer

Tijd is rijp voor grensoverschrijdend railvervoer

“Volgens Gedeputeerde Conny Bieze zijn er kansen voor railverbinding Nijmegen-Kleve.”

Van de VIEV-redactie

Rover en ProBahn kunnen terugkijken op een succesvol symposium “Met de trein naar de buren”. Vooral de Nederlandse sprekers maakten grote indruk met hun bevlogen  pleidooien. De show werd gestolen door Limburgse gedeputeerde Patrick van den Broek. De EU geeft TEN-t subsidie aan verbetering van hoofdrailinfrastructuur van Europees belang. De Gelderse gedupteerde Conny Bieze onthulde dat Brussel werk wil maken van reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve: “Als er kansen zijn, dan ga ik deze niet uit de weg.”

Het symposium “Met de trein naar de buren” vond plaats op 14 november 2015 in een overvol Schützenhaus in het Duitse Wesel. Aanleiding is de nieuwe snelle stoptrein die in december 2016 gaat rijden tussen Arnhem en Düsseldorf als Regional Express 19 (RE19). Een keur van sprekers passeerden de revue.

Het nieuwe Niederhein Netz werd  voorgesteld door het Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR). Zo gauw het baanvak Wesel –Bocholt wordt geëlektrificeerd (2018) wordt er een zogenaamd Flügelbetrieb geïntroduceerd.  De RE19 zal`dan in Wesel worden gesplitst: één deel naar Arnhem, het ander deel naar Bocholt. Abellio, de nieuwe vervoerder van het Niederhein Netz, liet zien welke treinen gaan  rijden. Een zogenaamde Stadler Flirt verzorgt de treindienst. Deze treinen kunnen drie spanningen (15kV, 25kV en 1500V) aan en ook nog drie treinbeveiligingsystemen (ETCS,  ATB, PZB/Indusi). VIEV kan niet anders concluderen dat de VRR diep in de buidel steekt om grensoverschrijdend railvervoer naar Nederland mogelijk te maken.

De landelijke  ProBahn voorzitter, Jörg Bruchertseifer, liep de grens van Duitsland af. Bij veel grensoverschrijdende railverbindingen is een ticket in het leven geroepen dat aan beiden zijden van de  grens geldig is. En dat zijn er best wel veel zoals de Poolse-Duitse Oostzeekust , de regio Oder-Neisse, het Egrensis-ticket in het drielandenpunt Beieren, Bohemen en Saksen. Het Euregio-ticket, dat in Zuid-Limburg gekocht kan worden, is het enige voorbeeld van Duits-Nederlandse samenwerking. Een voorbeeld dat navolging verdient in Nederland. Zo zou  een Duisburger die een kaartje koopt voor de RE19 naar Arnhem, eigenlijk ook gebruik moeten kunnen maken voor de Breng-bus naar Burgers Zoo. Bij grensoverschrijdende verbindingen hoort dus een corresponderende grensoverschrijdend kaartjesysteem.

Toen spraken achter elkaar drie Nederlandse sprekers: Frans van Setten (Arriva), Patrick van den Broek (Gedeputeerde Limburg) en Conny Bieze (gedeputeerde Gelderland). Alle drie staken een wervelend betoog af ten faveure van betere treinverbindingen met het buitenland.

Arriva directeur Frank van Setten ging in op het succes van de railverbinding Groningen-Leer (D). Volgend jaar gaat er ieder uur een treinpaar over de grens! Hij wees het publiek erop  at een grensoverschrijdende verbinding wel tussen grote kernen/knooppunten moet gaan rijden. Impliciet gaf hij aan dat een trein tussen Arnhem en Emmerik geen kans heeft,  maar wel een die doorrijdt naar het Ruhrgebied. Hij memoreerde de twee treinen die ooit tussen Nieuweschans en Weener (D) reden. Toen de verbinding van Groningen werd  doorgetrokken naar Leer begon het succes. Arriva erkent dat zij als vervoerder een belangrijke rol heeft om het grensoverschrijdend railvervoer te stimuleren. Nu Arriva de concessie  gewonnen heeft in Noord-Limburg, zal er een busverbinding Boxmeer-Gennep-Goch komen. Aan de VIEV- verslaggever vertelde Van Setten dat Arriva een groot netwerk heeft  waardoor snel de juiste besluitmakers gemobiliseerd kunnen worden. De tijd is rijp voor grensoverschrijdende railvervoer hield hij zijn toehoorders voor: “Vijf jaar geleden had ik dat  nog niet kunnen bevroeden.”

De show werd gestolen door de Limburgse Gedeputeerde Van den Broek. Zijn flamboyante verschijning vergezeld met enige zelfspot zorgde voor  hilariteit in de zaal. Toch was zijn boodschap serieus. Limburg maakt echt werk van de verbindingen Eindhoven-Venlo- Düsseldorf en Eindhoven-Heerlen-Aachen. Ook de verbinding  Weert-Hamont (B)-Neerpelt (B) staat erin. Er is geld genoeg in Brussel voor bevordering van grensoverschrijdend railvervoer, de zogenaamde TEN-t gelden. En niet vergeten mag  worden het Junker-fonds ter stimulering van de economie. Met trots meldde hij dat hij tien miljoen euro had gekregen van de EU: “Daarmee gaan we niet verder eindeloos studeren,  maar werken het plan direct uit.” Het publiek wees hij op een folder waarin zijn plannen staan. Een folder waar zo het VIEV- logo op had kunnen staan, ware het niet dat twee  treinverbindingen ontbreken.

Tenslotte benadrukte de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze het belang van grensoverschrijdend railvervoer. Voor Arnhem is de nieuwe stoptreindienst  naar Düsseldorf van groot economisch belang. Denk aan de middenstand, denk aan publiekstrekkers als Openlucht museum en Burgers Bush.

Echter de spoorlijnen  Nijmegen-Kleve en Roermond-Dalheim-Mönchengladbach waren echter de hele middag nog niet genoemd. Ook in de folder van Patrick van den Broek ontbreken deze. Tijd voor  actie. VIEV- voorzitter Maurice Niesten vroeg dan ook aandacht voor zowel de Keizerlijn als de Meinlijn. Toen was het hek van de dam. Uit de zaal kwam de vraag: “Gaat Conny  Bieze nu ook een vorkje prikken in Brussel met meneer Juncker voor reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve?” Zij beantwoordde de vraag ad rem: “Deze treinverbinding is  geenszins van mijn radar. Vorige week was ik Brussel, en daar werd deze vraag ook gesteld door de EU. Als er kansen zich voordoen, ga ik ze zeker pakken!”

About Redactie VIEV

Redactie Team VIEV. Heeft u ook een stuk geschreven voor publicatie? Informeer dan bij de VIEV-redactie via onze contactpagina. | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>