Eindhoven en Düsseldorf willen snelle treinverbinding tussen steden

Eindhoven en Düsseldorf willen snelle treinverbinding tussen steden

De burgemeesters Rob van Gijzel van Eindhoven en Thomas Geisel van Düsseldorf hebben vandaag in een gezamenlijke oproep aan de Nederlandse en Duitse regering gevraagd om concrete stappen te zetten voor het realiseren van een snelle rechtstreekse intercityverbinding van HSL kwaliteit. Die zou moeten lopen vanaf Den Haag/Rotterdam, via Eindhoven naar Düsseldorf. Nederland en Duitsland zijn met een handelsvolume van circa 168 miljard euro economisch nauw verbonden met elkaar.

Grensoverschrijdende relaties tussen steden zijn van groot belang om als kenniseconomie internationaal te kunnen concurreren. Maar de spoorverbinding tussen beide steden blijft volgens de burgemeesters ver achter bij wat economisch noodzakelijk is.

De totale Nederlandse export naar Duitsland bedraagt 105 miljard euro, andersom is dat 63 miljard euro (cijfers 2013). Zo’n 40% van de Nederlandse omzet gaat naar Nordrhein-Westfalen, op zijn beurt komt zo’n 30% van de totale Duitse export uit die deelstaat. Een groot deel van de Nederlandse export komt uit het Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat dan om hightech, tuinbouw en havengerelateerde goederen. Volgens burgemeester Rob van Gijzel is de verbinding Eindhoven Düsseldorf meer dan een verbinding tussen twee steden: “Vanuit Nederlands perspectief wordt de technologische hotspot Eindhoven verbonden met het Duitse HSL/ICE netwerk.”

Nederlandse en Duitse steden willen samen de concurrentie aan met metropolen in en buiten Europa. Per spoor zijn de Nederlandse en Duitse steden onderling slecht verbonden, dat gaat vooral om de huidige spoorverbinding tussen de Nederlandse steden Den Haag, Rotterdam, Eindhoven met Düsseldorf, hoofdstad van Nordrhein-Westfalen. Vanuit internationale concurrentiekracht is het volgens burgemeester Thomas Geisel van groot belang om te investeren in het versterken van hun onderlinge connectiviteit: “Nu is er alleen een 1-uursverbinding vanuit Duitsland met een regionale trein, die in Venlo terugkeert, waardoor reizigers moeten overstappen. Een adequate snelle verbinding tussen onze metropoolregio’s is er niet. Met het oog op onze concurrentiepositie is een hoogwaardige verbinding noodzakelijk.”

Met het realiseren van een snelle rechtstreekse intercityverbinding worden de economische centra Düsseldorf, Eindhoven en Rotterdam met elkaar verbonden, wat een stimulans geeft aan de handelsbetrekkingen en de arbeidsmarkt. Ook de bestuurlijke centra Den Haag en Düsseldorf, worden er mee verbonden. Daarnaast geldt Nordrhein-Westfalen als  toegangspoort voor de steden in Midden- en Zuid-Duitsland, zoals Stuttgart en München, thuisbasis van de Duitse Smart Industry. Rob van Gijzel,  burgemeester van Eindhoven: “De realisatie van een snelle, rechtstreekse spoorverbinding geeft een impuls aan de verdere groei van het onderlinge economisch verkeer en is daarmee van nationaal, Duits én Nederlands, belang. Voor de hightech-sector is vooral Midden- en Zuid-Duitsland het hart van de Smart Industry in Duitsland. Binnen Nederland zijn dat de metropoolregio’s Brainport Eindhoven en Rotterdam. Maar het gaat straks niet alleen om hightech: veel sectoren zoals agrofood, maritiem, logistiek, medisch, worden in snel tempo ‘smart’. In al die sectoren zijn wij sterk, het gaat dus om onze concurrentiekracht. Dat die twee economische grootmachten in de wereld niet fatsoenlijk per spoor zijn verbonden, is eigenlijk niet uit te leggen.

Volgens beide burgemeesters moeten hun beider regeringen inzien dat de economisch zo verbonden steden in feite één groot netwerk vormen waarmee de bestaande connectiviteit per spoor geen tred heeft gehouden. Deze omissie moet volgens Van Gijzel en Geisel hoog op de agenda bij de komende topontmoeting van de Nederlandse en Duitse regering.

Bron: Website Gemeente Eindhoven.

 

 

About A. Goeman

Bestuurslid VIEV | Communicatie | Word gratis lid van VIEV | Contact gegevens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>