Gisteren is bijgaande PAC-CDA motie, medeondertekend door D66 en Gemeentebelangen unaniem door de raad van Coevorden, dus ook met steun van PvdA en VVD, aangenomen.

Kern van de motie is:
– de gemeenteraad ondersteunt het plan de spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt te maken voor personenvervoer te ondersteunen.
Verder:
– de gemeenteraad verzoekt het college de steun van de gemeente voor het plan om de spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt te maken voor personenvervoer vanaf heden onderdeel van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid te laten zijn
– de gemeenteraad verzoekt het college deze steun actief onder de aandacht te brengen, onder andere door deze motie te zenden aan in elk geval de Samtgemeinde Emlichheim, de stad Nordhorn, de stad Bad Bentheim, de stad Rheine, de Kreis Grafschaft Bentheim, het land Niedersachsen, de Euregio, GS en PS van Drenthe en Overijssel, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer en het OV bureau Groningen Drenthe.

Lees verder