Project Meinlijn

De Meinlijn is een initiatief van de VIEV waarin de spoorverbinding tussen Roermond en Dalheim weer actief gebruikt gaat worden als lightrailverbinding alleen voor personenvervoer. Roermond ontsluit hiermee het gehele Duitse Ruhrgebied door een rechtstreekse verbinding met Monchengladbach.

De Meinlijn….

De RB39 Schwalm-Nette Bahn van Mönchengladbach naar Dalheim eindigt al vele jaren pal voor de Nederlandse grens, terwijl de rails naar Roermond geheel in tact jarenlang ongebruikt liggen te roesten. Sinds de sluiting in 1991 hebben zich echter vele ontwikkelingen voorgedaan en trekt men in Roermond wekelijks vele Duitse gasten naar onder andere het prachtig gerenoveerde centrum, het Outletcenter en het Retailpark. Het succes wordt mede onderstreept door de hier inherent aan zijnde files op de N280/A52 en parkeerproblemen. Er is geen capaciteit voor meer spoor en meer asfalt, dus moeten bestaande trajecten efficiënter gebruikt worden. Wij stellen voor het oude tracé in ere te herstellen en de genoemde RE39 geëxploiteerd door de Rurtalbahn (www.rurtalbahn.de) door te trekken naar station Roermond met daar een ‘hard’ eindpunt. Dit zodat enerzijds de spoorlijn Duitse beveiliging kan krijgen op het Nederlands grondgebied (goedkoper) en anderzijds doorgaand goederenverkeer (IJzeren Rijn) op deze wijze wordt voorkomen. De naamgeving Meinlijn is afgeleid van het belangrijkste natuurgebied waar men door reist alsmede een deels Duitse/Nederlandse combinatie van “mijn lijn”. De bestaande treinen op de Schwalm-Nette Bahn kunnen eenvoudig worden voorzien van mooie stickers met het Meinlijn logo ter onderscheiding van een reguliere Duitse trein op de overige trajecten in Nordrhein Westfalen.

…is géén IJzeren Rijn

De gehele discussie over en weerstand tegen de IJzeren Rijn heeft het traject Roermond – Dalheim jarenlang in een wurggreep gehouden en wij distantiëren ons dan ook van de inhoudelijke discussie aangaande goederenvervoer. Deze discussie wordt gevoerd tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische nationale overheden en na internationale overeenstemming zal het nog geruime tijd duren voordat er een realiseringsovereenkomst wordt gesloten. In onze visie wordt het historisch traject gebruikt waarvoor een railverbinding primair bedoeld is, namelijk het vervoeren van reizigers. Wij merken hierbij op dat goederenvervoer op dit moment heel eenvoudig valt uit te sluiten door te kijken naar ons voorbeeldtraject Enschede – Gronau. Hier is namelijk het Duitse en het Nederlandse spoor fysiek gescheiden, waardoor het oude spoor weer in gebruik kon worden genomen. Zolang de discussie inzake reactivering IJzeren Rijn niet beslecht is, wordt goederenvervoer door de fysieke scheiding uitgesloten. Bij een beslissing waarbij goederenvervoer via het historisch tracé geleid dient te worden (naar onze mening is dit zeer onwaarschijnlijk aangezien goederenvervoer met gevaarlijke stoffen dan midden door het stadscentrum van Roermond zou lopen) kan de fysieke scheiding relatief eenvoudig ongedaan gemaakt worden door met een wissel aan te haken op het tracé van de Meinlijn.

De Meinlijn is:

Lees meer op de website van Project Meinlijn:

Naar Meinlijn.nl