Spoorlijn Nijmegen – Kleef viert 150 jarig jubileum

Spoorlijn Nijmegen – Kleef viert 150 jarig jubileum

Zaterdag, 8 augustus 2015, is het precies 150 jaar geleden dat de spoorlijn Nijmegen – Kleef geopend werd. De Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) zet zich inmiddels al 20 jaar in om deze verbinding weer gereactiveerd te krijgen. Het onlangs gekozen (nieuwe) bestuur maakt zich sterk voor de Keizerlijn, waarmee Nijmegen een directe tramverbinding met Duitsland kan krijgen voor nog geen 20 miljoen euro.

Bijgaand de speech welke door voorzitter Maurice Niesten is gegeven op 8 augustus bij het monument aan de ingang van het park Valkhof.

“Vandaag, 8 augustus 2015, is het precies 150 jaar geleden dat de spoorlijn Nijmegen – Kleve geopend werd en de eerste stoomtrein vanuit Nijmegen naar Kleve vertrok en Nijmegen op het Europese spoorwegnet werd aangesloten. Door dure grenslandtarieven, achterstallig onderhoud en daardoor uitgeklede exploitatie kwam aan het reizigersvervoer na ruim 125 jaar op 1 juni 1991 een einde.
Diverse haalbaarheidsonderzoeken hebben sindsdien aangetoond dat railvervoer haalbaar is, zowel met de trein en/of tram. Dit voorjaar nog bleek uit onderzoek van de Radboud Universiteit dat bestuurlijke inefficiëntie de enige reden is dat er nog steeds niets rijdt over deze spoorlijn.

Als nieuw gekozen bestuur van de VIEV zullen wij er alles aan doen om vóór het einde van dit decennium weer reizigers over deze spoorlijn naar Duitsland en vice versa te laten reizen. Wij hebben hiervoor het concept Keizerlijn bedacht, een tramverbinding tussen Nijmegen, Groesbeek en Kranenburg.

Het zal inspanning vergen om deze internationale tramverbinding te realiseren en er zal geïnvesteerd dienen te worden, maar de kosten van “niets doen” met deze verbinding zijn op de lange termijn veel hoger. Deze groene en getalenteerde Keizerstad heeft een spoorverbinding met Duitsland nodig en Nijmegen zou niet alleen de ambitie moeten hebben, maar zichzelf de verplichting moeten opleggen dit te realiseren!

Wij als bestuur van de VIEV willen deze historische dag niet alleen gebruiken om stil te staan bij 150 jaar geschiedenis, maar tevens als startschot naar de toekomst. Zodat opnieuw generaties per spoor Europa kunnen gaan verkennen. Niet met stoom of diesel, maar op groene stroom, elektrisch trammen op windenergie!

Op deze dag roepen wij de bestuurders op, aangegeven op onze intentieverklaring, om zich in te zetten om de Keizerlijn te realiseren. Honderdvijftig jaar geleden werd de spoorlijn geopend op initiatief van de Nijmeegse Burgerij. Vandaag is het aan de Nijmeegse bestuurders om de stap te zetten en met trots te verkondigen: Nijmegen krijgt de Keizerlijn!

Dank u voor uw aandacht!”

 

About A. Goeman

Bestuurslid VIEV | Communicatie | Word gratis lid van VIEV | Contact gegevens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>