32 km tram tussen Hasselt & Maastricht

Na een principiële beslissing in het najaar 2011 geeft de Vlaamse regering nu haar definitieve goedkeuring voor de aanleg van de eerste sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht. De start van de werken voor de tramlijn is gepland in het voorjaar van 2015. Vanaf eind 2017 sporen reizigers op 38 minuten tussen beide provinciehoofdsteden. De tram heeft onderweg 13 haltes, 10 in Vlaanderen en 3 in het Nederlandse Maastricht. In Vlaanderen stopt de tram in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken. Met de goedkeuring van sneltramlijn 1 zorgt de Vlaamse Regering voor een betere ontsluiting van de provincie Limburg, één van de aandachtspunten uit het SALK2-rapport.

De totale geïndexeerde kostprijs voor het Vlaamse gedeelte van de sneltramlijn Hasselt -Maastricht, dat via PPS en lease gerealiseerd zal worden, bedraagt 217 miljoen euro. Dit bedrag omvat de infrastructuur, de stelplaats en de sneltramvoertuigen.

De kostprijs van de sneltramlijn Hasselt – Maastricht werd geïndexeerd t.o.v. van het prijspeil meegedeeld in september 2011. Door het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende betrokken steden en gemeenten werd bovendien een verdere detaillering mogelijk.

De kostprijs van de Vlaamse infrastructuur, die via PPS zal gerealiseerd worden, bedraagt in totaal 135,5 miljoen euro. Van dit bedrag neemt Hasselt 1,8 miljoen euro ten laste voor de heraanleg van de Stokerijstraat en de uitbreiding van de ondergrondse parking aan het Kolonel Dusartplein. Lanaken neemt 2 miljoen euro ten laste voor de aanleg van twee pleinen (t.h.v. Heilig Hart en Europaplein). Dit zijn specifieke extra wensen van de betrokken gemeenten die mee opgenomen worden in het project.

Naast de infrastructuur zijn er 12 elektrische sneltrams en een stelplaats in Hasselt voor de sneltrams voorzien. De 12 elektrische trams vertegenwoordigen een geraamde totale aankoopwaarde van 56,4 miljoen euro. De sneltramvoertuigen zullen worden verworven via lease. De bouw van de stelplaats wordt geraamd op 25 miljoen euro en zal via PPS worden gerealiseerd.

Daarnaast moet De Lijn om het project mogelijk te maken de noodzakelijke gronden verwerven. De kostprijs wordt geraamd op 9,1 miljoen euro. De financiering gebeurt via het klassieke investeringsbudget van De Lijn.

De verbinding tussen Hasselt en Maastricht wordt gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking in de Euregio. Zowel gemeenten en provincies als de Vlaamse overheid hebben hun medewerking eraan verleend door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Ook de gemeenteraad van de Nederlandse stad Maastricht keurde de samenwerkingsovereenkomst goed.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “De aanleg van deze eerste tramlijn in Limburg, die van Hasselt naar het Nederlandse Maastricht gaat, is een stap in de uitbouw van een fijnmazig, multimodaal openbaarvervoersnetwerk, waar tram, bus, fiets en trein vlot op elkaar aansluiten. Zo ontstaan er openbaarvervoersknooppunten, waar twee of meerdere openbaarvervoersmiddelen vlot op elkaar aansluiten. Deze legislatuur wordt uitdrukkelijk gekozen om te investeren in betere tramverbindingen in Vlaanderen. Naast de al gerealiseerde en in uitvoering zijnde nieuwe tramverbindingen bevestigt de investering in Antwerpen en Limburg deze beleidskeuze.”

Spartacus 1 wordt gerealiseerd via een PPS, een publiek private samenwerking. Na een aankondigingsbericht stelden 5 consortia zich kandidaat voor de opdracht:

a.. annemingsmaatschappij CFE NV – DIF Infrastructure II PPP Luxembourg SARL;
b.. THV LimRail bestaande uit: BAM PPP BV – Fabricom NV;
c.. THV Randus bestaande uit: Jan De Nul NV – Strukton Finance Holding België NV – John Laing Investments Ltd.;
d.. THV L.B. bestaande uit: NV Heijmans infra, NV Van den Berg, NV Frateur-De PourcqEtn., NV Franki Construct, NV Taveirne Algemene ondernemingen en NV Kumpen;
e.. THV Limburgconnect bestaande uit: NV Denys, NV Democo, NV Imtech, Macquarie Capital Group Ltd. en NV Besix Group.
Door de goedkeuring door de Vlaamse regering van de biedingsleidraad kan de offertefase worden opgestart.

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>