Mobiliteitsdebat: ‘Wat kost dat?’ – Over de kosten en baten van auto, OV en fiets

Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Dit debat gaat in op de kosten en baten van
mobiliteit en alle vormen van vervoer: auto, OV, fiets en innovatieve duurzame producten. De doortrekking van de A15, de komst van een nieuwe tramlijn in Nijmegen
en de aanleg van het RijnWaalpad, de nieuwe stadsbrug.

Het zijn allemaal actuele plannen in de regio Arnhem Nijmegen die een enorme investering zullen vergen. Maar
welke kosten-batenanalyse is daaraan voorafgaand eigenlijk gemaakt?

Deskundige gasten (onder anderen Joep Dickhaut van Movinno en Wim Bot van de Fietsersbond) maken een kritische analyse van alle investeringen en geven hun visie
op effectieve investeren in mobiliteit. De economische kansen van duurzame mobiliteit worden verkend. Betrokken politici, ondernemers en wetenschappers gaan in op de economische aspecten van mobiliteit, zoals ondernemingsklimaat, kansen voor innovatie en toeristische ontwikkeling van de regio.
Dinsdag 13 september / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / reserveren via 0900 – 5 89 46 36 (kassa LUX).

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>