Personenvervoer over spoorlijn Coevorden – Bad Bentheim stap dichterbij!

Gisteren is bijgaande PAC-CDA motie, medeondertekend door D66 en Gemeentebelangen unaniem door de raad van Coevorden, dus ook met steun van PvdA en VVD, aangenomen.

Kern van de motie is:
– de gemeenteraad ondersteunt het plan de spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt te maken voor personenvervoer te ondersteunen.
Verder:
– de gemeenteraad verzoekt het college de steun van de gemeente voor het plan om de spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt te maken voor personenvervoer vanaf heden onderdeel van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid te laten zijn
– de gemeenteraad verzoekt het college deze steun actief onder de aandacht te brengen, onder andere door deze motie te zenden aan in elk geval de Samtgemeinde Emlichheim, de stad Nordhorn, de stad Bad Bentheim, de stad Rheine, de Kreis Grafschaft Bentheim, het land Niedersachsen, de Euregio, GS en PS van Drenthe en Overijssel, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer en het OV bureau Groningen Drenthe.

Fractievoorzitter Bernhard Ensink is blij met het besluit: “Deze uitspraak van de raad komt op het juiste moment. Wij pleiten als PAC al sinds de negentiger jaren ervoor, dat Coevorden zich voor heropening van het personenvervower op deze lijn sterk zou moeten maken. Gelet op de politieke steun in de Grafschaft Bentheim en een onlangs aangenomen CDA motie in de Tweede kamer mag de steun van Coevorden niet ontbreken om nu een doorbraak te forceren. Ik hoop dat de politiek in de Samtgemeinde Emlichheim, onze buurgemeente, het plan ook steunt.”

Als PDF te lezen:
1. Motie Personenvervoer per spoor Coevorden-Rheine
2. Euregio informatie september 2010 over Personentrein verbindt Twente met Bad Bentheim (ter info)
3. Motie 2de kamer 6 december 2010 (ter info)

Lees meer op de website van PAC Coevoerden.

About M. Niesten

Voorzitter VIEV | Word gratis lid van VIEV | Volg VIEV op twitter: @v_i_e_v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>