Kieswijzer

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op komst, hebben wij de verkiezingsprogramma’s doorgenomen van alle deelnemende partijen van de gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal. U treft onderstaand hun letterlijke standpunten inzake de spoorlijn Nijmegen – Kleve aan.

Gemeente Nijmegen:

 • SP (Socialistische Partij) – Nijmegen zet zich samen met buurgemeenten en de Provincie in voor een treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve. De busverbinding naar Kranenburg en Kleve wordt uitgebreid.
 • GroenLinks – Er komen betere OV- en fietsverbindingen tussen Nijmegen en Kleve en de tussenliggende gebieden (Kranenburg, Donsbruggen en Nütterden).
 • Democraten 66 (D66) – Geen standpunt.
 • Partij van de Arbeid (PvdA) – PvdA Nijmegen wil dat onze stad goede verbindingen heeft met Duitsland. Wij zijn één Europa en Nijmegen ligt dichter bij veel grote steden in het Ruhrgebied dan bij de Randstad. Maar het spoor wordt al 25 jaar niet meer bereden en de N325/B9 loopt dood in een weiland. De grootste economie van Europa ligt om de hoek, maar Nijmegen staat er met de rug naartoe. Al jaren werkt PvdA Nijmegen met de Duitse SPD, met andere PvdA-afdelingen, andere partijen, gemeenten en natuurclubs samen voor een groene verbinding met Kleef. De treinverbinding met Kleef komt er. Ook in Duitsland en in Berg en Dal staan de meeste seinen op groen.
 • VVD – Nijmegen verdient betere stations en treinverbindingen. We breiden het Centraal station en station Heyendaal uit. We willen een directe trein naar Duitsland en een verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein.
 • Gewoon Nijmegen – Geen standpunt.
 • CDA – Geen standpunt.
 • Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) – Geen standpunt.
 • http://www.ouderenbelangennijmegen.nl/ – Geen standpunt. 
 • VoorNijmegen.NU – Er komt een spoorlijn naar Kleve. De universiteit en de HAN hebben veel Duitse studenten. Deze komen veelal met de auto waardoor de parkeerdruk op en rond het universiteitsterrein stijgt. VoorNijmegen.NU gaat intensief onderhandelen om de spoorlijn naar Kleve te heropenen.
 • Partij voor de Dieren – Geen standpunt.
 • ChristenUnie – Geen standpunt.
 • OPA – OPA wil de bus uit de Burchtstraat halen en de treindienst naar Kleve herstellen.
 •  50PLUS – Geen standpunt.

Gemeente Berg en Dal:

 • CDA Berg en Dal – Het CDA ziet reactivering van het spoor door Groesbeek niet zitten. Het CDA wil geen trein-, tram- of lightrailverbinding door deze dorpskern, omdat dit (financieel) niet haalbaar en niet realistisch is. Activering van het spoor veroorzaakt bovendien hinderlijke stagnatie op de doorgaande wegen in de kern van Groesbeek.
 • Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek (VOLG) – Geen standpunt.
 • Sociaal Groesbeek (SG) – Geen standpunt.
 • Groesbeekse Volkspartij (GVP) – Geen standpunt.
 • Voor Berg en Dal (VBD) – VBD ondersteunt het initiatief om de haalbaarheid te onderzoeken van een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Deze spoorlijn doorkruist Groesbeek. Eén van de harde randvoorwaarden is voor ons, dat in Groesbeek tenminste één halteplaats zal worden gerealiseerd en dat de planontwikkeling voor de gemeente volledig kostenneutraal zal verlopen. De gemeente Berg en Dal moet als direct betrokkene ook zitting nemen in de organisatie die het onderzoek begeleidt en bij gebleken haalbaarheid ook een prominente rol opeisen bij de concrete planontwikkeling. Uiteraard met participatie van de burger en lokale maatschappelijke organisaties.
 • Polderbreed – Geen standpunt.
 • PvdA Berg en Dal – We zetten in op nog meer samenwerking en kruisbestuiving met onze Duitse zustersteden Kleef en Kranenburg. Wij voorzien een nog grotere aantrekkingskracht van de ontwikkelingen in Kleef en Nijmegen op economisch, educatief (hogeschool Kleef, Nijmegen) gebied en toerisme en recreatie. Vandaar ook onze steun aan de reactivering van de railverbinding Kleef-Nijmegen, ingepast in een autoluw/-vrij/-arm centrum van Groesbeek.
 • Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen (GJS) – Geen standpunt.
 • GroenLinks Berg en Dal – Er liggen kansen voor samenwerking met de oosterburen. Samen met de Kreis Kleve vormt onze regio Arnhem – Nijmegen één van de 3 belangrijkste economische ontwikkelingsgebieden in Europa. Dit biedt kansen en bedreigingen. Internationale samenwerking moet de bedreigingen afweren en de kansen benutten en GroenLinks pleit daarom onder meer voor herstel van de spoorverbinding Nijmegen-Kleef.
 • VVD Berg en Dal – Geen standpunt.
 • D66 Berg en Dal – De gemeente moet duurzaam OV, voor iedereen bereikbaar en grensoverschrijdend stimuleren. D66 wil in dit kader verder onderzoek naar een duurzame geluidsarme railverbinding van Kleve naar Nijmegen met als tussenstop Groesbeek.

ARNHEM – Vandaag heeft VIEV de petitie “Snel met de trein reizen tussen Nijmegen en Kleve campus” overhandigd aan Gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland. In deze petitie wordt de provincie gevraagd om actief Arriva en ProRail te benaderen om binnen afzienbare tijd de langgekoesterde wens te realiseren om met de trein te reizen tussen Nijmegen en Kleve. De petitie is inmiddels door 1375 burgers getekend.

Lees verder

NIJMEGEN – 1 juni 2016.
Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat de laatste trein uit Nijmegen naar Kleve vertrok. In deze 25 jaar zijn de grenzen open gegaan en kunnen we zonder paspoortcontrole naar Duitsland reizen. We hebben één munteenheid gekregen en betalen versnaperingen, benzine, etc. zonder te hoeven omwisselen. Nijmegen kreeg een stadseiland, een Spiegelwaal, een prachtige verlengde Waalbrug én de Oversteek, de langgekoesterde stadsbrug.

Lees verder

Vervoerder Arriva onderzoekt de mogelijkheden om op de lijn Nijmegen – Kleef te gaan rijden.

DOOR STEPHEN FRIEDRICHS, GELDERLANDER-NIJMEGEN

Een langgekoesterde wens, zo noemt vervoerder Arriva de reactivatie van de spoorlijn Kleef. De vervoersmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart, maar benadrukt dat het een project voor de lange termijn zal worden.

Daarmee komt reactivatie van de in 1991 opgeheven spoorlijn wel weer een stuk dichterbij, stelt Maurice Niesten. Hij is voorzitter van de Vereniging van Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV) en legde in november van het vorige jaar, tijdens een congres over treinverkeer tussen Nederland en Duitsland, de eerste contacten met Arriva.

Lees verder

Op 18 maart a.s. vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Voor het eerst na meer dan 15 jaar zijn deze verkiezingen voor ons als vereniging belangrijk. Vanaf 1 januari 2015 is de provincie Gelderland namelijk verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in heel Gelderland. De Stadsregio Arnhem Nijmegen bestaat niet meer! Eindelijk kunnen wij, burgers van Gelderland, invloed uitoefenen op het OV-beleid in onze grensregio.

Lees verder

De Stadsregioraad Arnhem-Nijmegen heeft op 19 december 2013 besloten de reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve uit te stellen tot na 2020. Het uitstel bewijst dat reactivering geen financieel, geen technisch, maar een politiek probleem is. Ondanks twee positieve haalbaarheidsonderzoeken verschuilen onze regionale bestuurders en politici zich achter flauwe argumenten. Aan geld ontbreekt het niet, maar aan politieke wil. VIEV en het Duitse Burgerinitiatief hebben zich behoorlijk verzet. Het mocht niet baten. Al in de Nijmeegse gemeenteraad op 4 december lieten SP, D66 en VVD de spoorlijn in de steek. ondanks hun verkiezingsbeloften. Zij laten de grensoverschrijdende reiziger in de kou staan.

Zie volledig persdocument: Persbericht

De standpunten inzake hoogwaardig grenzeloos openbaar vervoer in de grensregio Nijmegen.

De verkiezingen voor de gemeenteraad van Nijmegen vinden plaats op 19 maart 2014. Hieronder volgt traditiegetrouw een vergelijking van de Nijmeegse verkiezingsprogramma’s inzake hun standpunten over de reactivering van de railverbinding Nijmegen – Kleve en de (trein)tram door de binnenstad. Tevens worden andere opvallende punten uit de programma samengevat die een relatie hebben met het railvervoer. Ook wordt aangegeven wat het stemgedrag was tijdens de politieke avond op 4 december 2013, het uur van de waarheid. Op deze avond stelden SP, D66, VVD, Nijmeegse Fractie en CDA de reactivering van de railverbinding Nijmegen – Kleve met meer dan tien jaar uit. Slechts PvdA en GroenLinks hielden zich aan hun woord. Zij willen niet wachten, maar nu al lobbyen voor spoedig herstel.

Open hier  Verkiezingen 2014 om onze analyse te zien.