Kieswijzer

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op komst, hebben wij de verkiezingsprogramma’s doorgenomen van alle deelnemende partijen van de gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal. U treft onderstaand hun letterlijke standpunten inzake de spoorlijn Nijmegen – Kleve aan.

Gemeente Nijmegen:

 • SP (Socialistische Partij) – Nijmegen zet zich samen met buurgemeenten en de Provincie in voor een treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve. De busverbinding naar Kranenburg en Kleve wordt uitgebreid.
 • GroenLinks – Er komen betere OV- en fietsverbindingen tussen Nijmegen en Kleve en de tussenliggende gebieden (Kranenburg, Donsbruggen en Nütterden).
 • Democraten 66 (D66) – Geen standpunt.
 • Partij van de Arbeid (PvdA) – PvdA Nijmegen wil dat onze stad goede verbindingen heeft met Duitsland. Wij zijn één Europa en Nijmegen ligt dichter bij veel grote steden in het Ruhrgebied dan bij de Randstad. Maar het spoor wordt al 25 jaar niet meer bereden en de N325/B9 loopt dood in een weiland. De grootste economie van Europa ligt om de hoek, maar Nijmegen staat er met de rug naartoe. Al jaren werkt PvdA Nijmegen met de Duitse SPD, met andere PvdA-afdelingen, andere partijen, gemeenten en natuurclubs samen voor een groene verbinding met Kleef. De treinverbinding met Kleef komt er. Ook in Duitsland en in Berg en Dal staan de meeste seinen op groen.
 • VVD – Nijmegen verdient betere stations en treinverbindingen. We breiden het Centraal station en station Heyendaal uit. We willen een directe trein naar Duitsland en een verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein.
 • Gewoon Nijmegen – Geen standpunt.
 • CDA – Geen standpunt.
 • Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) – Geen standpunt.
 • http://www.ouderenbelangennijmegen.nl/ – Geen standpunt. 
 • VoorNijmegen.NU – Er komt een spoorlijn naar Kleve. De universiteit en de HAN hebben veel Duitse studenten. Deze komen veelal met de auto waardoor de parkeerdruk op en rond het universiteitsterrein stijgt. VoorNijmegen.NU gaat intensief onderhandelen om de spoorlijn naar Kleve te heropenen.
 • Partij voor de Dieren – Geen standpunt.
 • ChristenUnie – Geen standpunt.
 • OPA – OPA wil de bus uit de Burchtstraat halen en de treindienst naar Kleve herstellen.
 •  50PLUS – Geen standpunt.

Gemeente Berg en Dal:

 • CDA Berg en Dal – Het CDA ziet reactivering van het spoor door Groesbeek niet zitten. Het CDA wil geen trein-, tram- of lightrailverbinding door deze dorpskern, omdat dit (financieel) niet haalbaar en niet realistisch is. Activering van het spoor veroorzaakt bovendien hinderlijke stagnatie op de doorgaande wegen in de kern van Groesbeek.
 • Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek (VOLG) – Geen standpunt.
 • Sociaal Groesbeek (SG) – Geen standpunt.
 • Groesbeekse Volkspartij (GVP) – Geen standpunt.
 • Voor Berg en Dal (VBD) – VBD ondersteunt het initiatief om de haalbaarheid te onderzoeken van een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Deze spoorlijn doorkruist Groesbeek. Eén van de harde randvoorwaarden is voor ons, dat in Groesbeek tenminste één halteplaats zal worden gerealiseerd en dat de planontwikkeling voor de gemeente volledig kostenneutraal zal verlopen. De gemeente Berg en Dal moet als direct betrokkene ook zitting nemen in de organisatie die het onderzoek begeleidt en bij gebleken haalbaarheid ook een prominente rol opeisen bij de concrete planontwikkeling. Uiteraard met participatie van de burger en lokale maatschappelijke organisaties.
 • Polderbreed – Geen standpunt.
 • PvdA Berg en Dal – We zetten in op nog meer samenwerking en kruisbestuiving met onze Duitse zustersteden Kleef en Kranenburg. Wij voorzien een nog grotere aantrekkingskracht van de ontwikkelingen in Kleef en Nijmegen op economisch, educatief (hogeschool Kleef, Nijmegen) gebied en toerisme en recreatie. Vandaar ook onze steun aan de reactivering van de railverbinding Kleef-Nijmegen, ingepast in een autoluw/-vrij/-arm centrum van Groesbeek.
 • Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen (GJS) – Geen standpunt.
 • GroenLinks Berg en Dal – Er liggen kansen voor samenwerking met de oosterburen. Samen met de Kreis Kleve vormt onze regio Arnhem – Nijmegen één van de 3 belangrijkste economische ontwikkelingsgebieden in Europa. Dit biedt kansen en bedreigingen. Internationale samenwerking moet de bedreigingen afweren en de kansen benutten en GroenLinks pleit daarom onder meer voor herstel van de spoorverbinding Nijmegen-Kleef.
 • VVD Berg en Dal – Geen standpunt.
 • D66 Berg en Dal – De gemeente moet duurzaam OV, voor iedereen bereikbaar en grensoverschrijdend stimuleren. D66 wil in dit kader verder onderzoek naar een duurzame geluidsarme railverbinding van Kleve naar Nijmegen met als tussenstop Groesbeek.

Vervoerder Arriva onderzoekt de mogelijkheden om op de lijn Nijmegen – Kleef te gaan rijden.

DOOR STEPHEN FRIEDRICHS, GELDERLANDER-NIJMEGEN

Een langgekoesterde wens, zo noemt vervoerder Arriva de reactivatie van de spoorlijn Kleef. De vervoersmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart, maar benadrukt dat het een project voor de lange termijn zal worden.

Daarmee komt reactivatie van de in 1991 opgeheven spoorlijn wel weer een stuk dichterbij, stelt Maurice Niesten. Hij is voorzitter van de Vereniging van Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV) en legde in november van het vorige jaar, tijdens een congres over treinverkeer tussen Nederland en Duitsland, de eerste contacten met Arriva.

Lees verder

GROESBEEK – Heemkundige Gerrie Driessen geeft 4 powerpointpresentaties uit over historische aspecten van Groesbeek. Een daarvan gaat over de geschiedenis van de spoorweg in Groesbeek. De presentatie bestrijkt de periode van 1885 tot 2015. Tot de opening van de spoorlijn in 1865 was Groesbeek een geïsoleerd dorp. De ‘ijzeren weg’ bracht daar verandering in. Het spoor bracht bedrijvigheid en werkgelegenheid en was lang nauw verweven met het dorp. De cd met 244 items is verkrijgbaar bij Bruna Groesbeek voor 12,75 euro.

Bron: De Gelderlander

De grenzen open, behalve voor keizerlijn Nijmegen-Kleve

Van de VIEV-persdienst 2014-04-12

Op vrijdag 28 maart 2014 is de “Netwerk Nederland, OV op het goede spoor” goedgekeurd door de Ministerraad en vervolgens gepresenteerd aan het publiek als Lange Termijn Spooragenda deel 2 (LSTA, deel 2). Ook VIEV heeft deze lange termijn agenda bestudeerd. Opvallend is de prominente plaats voor het grensoverschrijdende railvervoer. Gelderland is echter de grote afwezige in de agenda. VIEV is daarom een lobby gestart.

Lees verder

Heropening spoorverbinding Nijmegen-Kleve is haalbaar
17-3-2011

Er zijn voldoende reizigers om 2 x per uur een railverbinding te realiseren tussen Nijmegen en Kleve. Dat is een van de conclusies uit de verkenning die de Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail hebben laten uitvoeren. Uit vervolgonderzoek zal blijken of de tram of de trein de voorkeur heeft.

In 2010 hebben de Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail een verkenning uitgevoerd naar heropening van  de spoorverbinding Nijmegen-Kleve. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe verbinding met Airport Weeze. Vanuit Nederland en Duitsland is door migratie, economische banden en de groei van studenten steeds meer behoefte aan een goede openbaar vervoersverbinding tussen Nijmegen en Kleve.
In de verkenning zijn drie vervoersystemen uitgewerkt; tram, trein (Regional Express) en tramtrein. Het onderzoek maakt deel uit van het Europese project SINTROPHER: een vijfjarig samenwerkingsproject dat als doel heeft lokale en regionale transportvoorzieningen te bevorderen, naar, vanuit en binnen vijf perifere regio’s in Noord-West-Europa. Hierbij ligt een sterke focus op regionale tramsystemen. Het project wordt geleid door professor Peter Hall. Van 16 t/m 18 maart brengen de partners van SINTROPHER een bezoek aan de regio Nijmegen-Kleve.

Lees verder